Psicopedagogia

No hi ha una única estratègia per millorar el procés d’aprenentatge, sinó que cada persona necessita un ritme i una metodologia concreta, a mida.

Ens basem en les intel·ligències múltiples com a recurs dels mateixos alumnes perquè descobreixin les seves fortaleses i dificultats ensenyant-los a utilitzar les seves estratègies de compensació.

A més, els aportem tècniques d’estudi per tal de millorar la vostra organització, planificació, gestió del temps d’estudi i exercicis de memorització.

Els principals aspectes sobre els que treballem són:

  • Aportar eines per afavorir-ne l’autoestima.
  • Motivar-ne l’actitud compromesa.
  • Acompanyament en el procés d’aprenentatge, recolzant-lo en aquells obstacles que es trobe.
  • Oferir-vos tècniques d’estudi apropiades segons el curs escolar
  • Tècniques per augmentar la seva capacitat de concentració i atenció

Reeducacions

El fracàs escolar és una de les dificultats que més preocupen pares i professors. De vegades, aquest fracàs és degut al desconeixement de com estudiar.

Les intervencions educatives són sessions terapèutiques que tenen com a finalitat atendre totes aquelles problemàtiques relacionades amb làmbit escolar.

Els principals aspectes que es treballen són:

  • Manca de motivació
  • Manca de concentració i atenció
  • Inadaptació escolar
  • Baix rendiment

Demana més informació sense compromís

Contacta con nosotros
Scan the code